Algemene voorwaarden

Algemeen

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle doorlopende lessen en workshops voor volwassenen, jongeren en zwangeren bij Studio Vief. De algemene voorwaarden gelden zonder uitzondering voor iedere cursist.

2.De cursist gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij deelname aan yogalassen/of workshop(s) in de studio en/of online yogalessen. Inschrijving kan zowel mondeling, telefonisch of via de mail. 

3.  Door inschrijving verbindt de cursist zich voor onbepaalde tijd.

 

Betaling

4. Na inschrijving betaalt cursist het cursusbedrag per lesblok van 8 - 10 weken (tenzij anders overeengekomen). Het cursusbedrag en het aantal lessen per lesblok worden voorafgaand aan het cursusjaar bekend gemaakt via o.a. de website: www.lifestylestudiovught.nl/www.studio-vief.nl

5. Het cursusbedrag dient voor de start van ieder lesblok betaald te zijn.

6.Bij niet tijdige betaling wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.

7.Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen dan kan de toegang tot de les worden ontzegd.

 

Wijzigingen

8.Studio Vief behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website.

9.Studio Vief behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met de wijziging niet eens is, dan kan de cursist opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Restitutie

10.Restitutie van cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.

11.Gemiste lessen kunnen in overleg ingehaald worden. Dit kan in overleg en alleen als er plek is in een betreffende groep.

Opzeggen

13.Opzeggen voor een volgend lesblok kan tot vier weken voor het einde van het lopende lesblok. Opzeggen kan alleen schriftelijk per email, mondeling of telefonisch.

14.Opzeggen na genoemde data betekent dat cursist het cursusbedrag voor het volgende lesblok verschuldigd blijft.

  

Annuleren door Studio Vief

15.Ingeval van onvoorziene afwezigheid van de docent zal vervanging worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is, krijgt de cursist het betreffende bedrag retour of zal de les verplaatst worden.

Vakanties

16.Er is geen les tijdens schoolvakanties. 

Eigen risico, Aansprakelijkheid, klachtenregeling

17.De cursist volgt de lessen op eigen risico. Studio Vief gaat er vanuit dat de cursist(e) normale lichamelijke inspanningen kan verrichten. Bij twijfel hierover kunt u huisarts raadplegen. Indien cursist onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.

18.Studio Vief adviseert om lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent, zodat gekeken kan worden of een aanpassing van de oefeningen gewenst is.

19.Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de yogadocent vóór aanvang van de les te informeren.

20.De docenten bij Studio Vief kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel of schade. Dit geldt ook voor alle door Studio Vief georganiseerde lessen, workshops en eventuele retraites.

21.Studio Vief is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.

22.Bij klachten probeert Studio Vief deze samen met de cursist op te lossen